AdBlue uitschakelen

AdBlue uitschakelen*

  Voor auto’s, bedrijfswagens en vrachtwagens is het ook mogelijk om AdBlue uit te schakelen. De AdBlue word meestal uitgeschakeld vanwege technische problemen waardoor het financieel een (te) grote koste post wordt. Chip Performance kan de AdBlue zodanig uitschrijven dat dit niet traceerbaar is bij bijvoorbeeld de jaarlijkse APK. Software

Afhankelijk van het type voertuig kunnen wij bij de meeste auto’s de AdBlue volledig uitzetten of reduceren. Bij auto’s en bedrijfswagens word de aanpassing in 99% van de gevallen uitgevoerd in de software van de motor ecu. Bij vrachtwagens en tractoren kunnen we eveneens de aanpassing doen in de software maar zijn er ook mogelijkheden tot een plug en play module.

Wat is AdBlue?

AdBlue is een toevoeging die essentieel is geworden in de nieuwste en meest recente Euro 6 dieselmotoren die zijn uitgerust met SCR oftewel Selective Catalytic Reduction-technologie. Dit additief staat ook bekend onder de naam ureum. In feite is het een oplossing van 32,5% ureum en 67,5% gedemineraliseerd water. Het wordt steeds vaker gebruikt, aangezien met de evolutie van de EURO-normen die gericht zijn op het reguleren van vervuilende emissies, de komst van nieuwe filtersystemen voor dieselmotoren essentieel is geworden.

Hoe Werkt AdBlue?

AdBlue wordt in het uitlaatsysteem geïnjecteerd via een zogenaamde AdBlue Injector. Deze injector zorgt ervoor om de AdBlue in te spuiten en te vermengen met de uitlaathgassen, richting de zogenaamde SCR  katalysator. Deze wekt onder invloed van de temperatuur van de gassen, een chemische reactie op, waarbij stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), geproduceerd door AdBlue / Ureum, betrokken zijn. Deze geeft stikstof (N2) en water (H2O) dat uit de auto kan vrijkomen.

Deze SCR-technologie heeft AdBlue nodig om te werken. Als je AdBlue-tank leeg is, zal je auto niet starten. Bij storingen gaat er een lampje branden en/of gaat begint er een meter met aftellen zodat je na een aantal KM de auto niet meer kan starten.

Kosten AdBlue uitschakelen

Wij bieden de mogelijkheid om softwarematig AdBlue uit te schakelen voor uw voertuig. Deze service kan worden uitgevoerd in onze werkplaats, of bij een van onze dealers of op locatie. De prijs voor het uitschakelen van AdBlue via software begint bij € 400,-. Voor een exacte prijsopgave verzoeken wij u contact met ons op te nemen, aangezien de kosten kunnen variëren per automerk en -type.

*Let op! Adblue uitschakelen is alleen toegestaan in landen buiten de EU en/of bij voertuigen welke niet op de openbare weg komen.
Het gebruik van een voertuig op de openbare weg met een uitgeschakeld adblue systeem is volledig voor het risico van de eigenaar van het voertuig.

Wat zeggen onze klanten?