Lambda/NOX Sensor

Het probleem

Problemen zoals verhoogd brandstofverbruik, motorstoringen en moeilijkheden bij het doorstaan van emissietests kunnen optreden door een slechte NOx- of lambdasonde.

De oplossing

Bespaar op dure reparaties door de NOx-sensor én/of de tweede lambdasonde uit te schakelen bij Chip Performance. Dit resulteert in soepeler rijden, verlaagd brandstofverbruik en geen problemen bij de APK.

Lambda/NOx sensor

Wat doet een NOx-sensor?

Een NOx-sensor scheidt stikstofoxiden (NOx) in stikstof en zuurstof met behulp van een katalytisch actieve elektrode. Het meetproces voor zuurstof is vergelijkbaar met dat van een breedband- of lineaire lambdasensor. 

Hoe werkt een NOx-sensor?

Een NOx-sensor bestaat uit twee kamers. In de eerste kamer wordt het zuurstofgehalte in het uitlaatgas op ongeveer 10 ppm gehouden door middel van een pompstroom, vergelijkbaar met een breedbandsensor. De benodigde stroom is omgekeerd evenredig met de lucht-brandstofverhouding en wordt gebruikt om het NOx-signaal te corrigeren op basis van de gemeten lucht-brandstofverhouding. In de tweede kamer vindt de NOx-reactie plaats, waarbij stikstof en zuurstof worden gescheiden. De benodigde stroom om de omgeving van de elektrode zuurstofvrij te houden, is evenredig met de NOx-concentratie en levert het meetsignaal op.

Waarom wordt een NOx-sensor gebruikt?

Bij direct ingespoten FSI-motoren is de verbranding vaak heter dan bij gewone motoren, wat resulteert in een hogere NOx-uitstoot dan is toegestaan voor typegoedkeuringen in Europa. Om deze emissies te beheersen, heeft Volkswagen NOx-katalysatoren en NOx-sensoren geïmplementeerd om deze gassen op te vangen, te meten en om te zetten naar minder schadelijke stoffen.

Wat gaat er mis?

De NOx-sensor heeft een beperkte levensduur en kan na verloop van tijd defect raken. Als het signaal van de NOx-sensor buiten een bepaalde bandbreedte valt, zal het motorregelapparaat een storing registreren, waardoor de motor in noodloopmodus kan gaan. Dit resulteert in een verhoogd brandstofverbruik en mogelijke haperingen van de motor, terwijl ook het motorstoringslampje kan gaan branden. Vaak is een defecte NOx-sensor de oorzaak van deze problemen.

Oplossing?

Chip Performance kan ervoor zorgen dat het motormanagement de NOx-sensor niet langer nodig heeft. Wij kunnen deze sensor volledig uitschakelen, waardoor het motorstoringslampje niet meer brandt en de auto niet langer in noodloopmodus zal opereren. Bovendien zult u zonder problemen door de APK-keuring komen. Dit kan aanzienlijk kosten besparen, gezien een nieuwe NOx-sensor al snel meer dan €500,- kost.

Wat zeggen onze klanten?